ED Tech RÅDGIVARE

Planera din framgång med DPP (Digital Pedagogisk producent)

Komplett service för din tid. Gör rätt! Böj dig för nya tiden! Sök processen.

Tidigare kallade vi det källkritik, i dag kallar vi det MIK kompetens. Tryck här

Metakogniktiv förmåga

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimlighet. Kunna analysera

Söka och kunna hantera information

Söka, samla, strukturera, sortera, granska. Skilja mellan faka och värdering. Avgöra källors användbarhet och trovärdig

Ta ett kliv ur boxen, eftersom utvecklingen går så fort måste man som arbetsledare vara duktig på att ge förutsättningar och beslutsmandat till sina medarbetare närmast kund. 

Många IT företag jobbar idag över gränserna och en hel del delas med CC, det är i mångt och mycket en Värld där man hjälper varandra att komma vidare. 

Begreppslig förmåga

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i nya och gamla sammanhang.

Fem begrepp

Vi bör behärska de här förmågorna i varje ämne.

Klargöra, särskilja, definiera, omvärdera, utvärdera.

Vi kan inte nå resultat om vi inte har en början, sätter ett mål och har en handlingsplan.  I digitala världen är det en konstant förändring, det är därför viktigt att förstå att framtidens företagande byggs underifrån. 

Det finns inte tid för hierarkier, långa beslutsvägar, sitta på toppen och tänka åt andra. Tänk nytt!

Källkritik är viktigare än förr. Var noga med vad du delar. Tänk först

Samverka bör man. Nätverka är bra!

© 2016 Hannika Öberg  Junkergatan 23   Hägersten Stockholm Sverige
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!