Komplett service för din Skola

Läs mer om expertis

Vad är MIK

Cummins fyrfältare

Hur vill vi att våra elever ska må, planera; utvecklingszon, frustationszon, komfortzon eller uttråkningszon. Hur ska vi som pedagoger lägga upp vår undervisning.

Vi behöver studiero, många elever och även lärare och föräldrar vet inte till helhet vad som står i Regeringens uppdrag och skolverkets regler. Tryck här för att se mer om detta

Det finns forskning som visar vad som fungerar, det blir inte bäst därför att vi gör det för lätt. Det är definitivt inte bra att göra det för svårt. Vad är det då som fungerar.  Man bör sätta höga krav på elever, även på elever som saknar resurser i form av ord eller färdigheter. Vad som fungerar är ett stöd så att man får de förutsättningar för att få det fungerar.