DPP Vad är det?

Vi är Sveriges första yrkesutbildning i digital utveckling i pedagogisk verksamhet.

I vårt kursmaterial så har vi studerat följande;

Sammanställning av läsårets uppgifter DPP15

Min presentation

Presentationen - utförande beskrivning

Drömappen utkast

Förstudie Podcast

Podcast grupparbete

Podcast grupparbete reflektion

Utmärkt undervisning reflektion

Utbildningsdokument

Juridik upphovsrätt

Juridik PUL

Juridik inlämninghsuppgift

Mobilen som kamera förstudie

Bildutställning grupparbete

Bildutställning grupparbete reflektion

Projektmetodik

Videoproduktion grupparbete

Att berätta en saga

Kodning/programmering förstudie

Att hantera texter 1 journalistisk text

Kodning/programmering grupparbete

Webbpublicering förstudie

Att hantera texter 2 kortprosa

Webbpublicering grupparbete

Utvärdera lärresurser förstudie

Utvärdera digitala lärresurser

Test och kunskapskontroller Förstudie

Test och kunskapskontroller grupparbete

Drömappen projektering

Drömappen arbete med pitch

Interaktionsdesign

Gamification

Mobilt lärande förstudie

Mobilt lärande pardiskussion

Mobilt lärande gruppdiskussion

Att hantera text avslutning